Johan Veenstra Stichting

Home

De Johan Veenstra Stichting bestaat sinds 2013 en heeft als doel: het verstrekken van jaarlijkse uitkeringen aan instellingen die zich sterk maken betreffende de instandhouding van de natuur en/of cultuur in Nederland en met name de Stellingwerven.

Zo werd de laatste jaren financieel bijgedragen aan de totstandkoming van een bijenstal in Wolvega, een prieel in het Molenbosch in Oldeberkoop, boeken over beeldend kunstenaar Peter Hiemstra en schilder Sierd Geertsma en diverse tentoonstellingen in het Centrum voor Prentkunst van de Stichting Nobilis in Fochteloo.

Voorlopig kunnen er geen uitkeringen bij de JVS worden aangevraagd. Het bestuur van de stichting bepaalt zelf aan welke doelen jaarlijks subsidiebedragen worden verstrekt.