Johan Veenstra Stichting

Verslag uitgeoefende activiteiten

Voorzitter Jelle Brouwer en bestuurslid Jan Berend van Elp hebben een concept donatieregelement gemaakt. Dit regelement is besproken, aangevuld en gewijzigd in de bestuursvergaderingen van het jaar 2023.

16 mei – Bestuurslid Fettje Alten heeft overleg gehad met de heer Jan Doodhagen van de DAN (Dorpsarchief Noordwolde) over een te verstrekken subsidie voor een door hen uit te geven boek over de geschiedenis van Noordwolde.

3 juli – Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting kwam voor de eerste halfjaarlijkse vergadering bijeen in Nijeholtpade.

2 oktober– Penningmeester Johan Veenstra woonde de jaarlijkse herdenking bij in het voormalige joodse werkkamp It Petgat in Blesdijke. De Stichting It Petgat kreeg vorig jaar een subsidie voor de aanschaf van een vlaggenmast en een Nederlandse vlag.

22 december – De tweede halfjaarlijkse bestuursvergadering van de Johan Veenstra Stichting kon door omstandigheden niet doorgaan. Dringende zaken werden digitaal afgedaan.