Johan Veenstra Stichting

Verslag uitgeoefende activiteiten

4 januari: 25 Jaar Stichting Nobilis, 8 nieuwe projecten voor het Centrum voor Prentkunst in Fochteloo.
De Johan Veenstra Stichting heeft een subsidie van 2.000 euro toegekend aan de Stichting Nobilis in Fochteloo voor tal van acitviteiten in verband het met 25-jarig bestaan van de Stichting Nobilis, zoals het houden van tentoonstellingen en het uitgeven van boeken en cahiers. Het subsidiebedrag wordt verdeeld over de jaren 2016 en 2017. In 2016 werd derhalve 1.000 euro verstrekt.

4 januari: Al werkend bedenk ik de wereld
De Johan Veenstra Stichting heeft een subsidie van 1.000 euro toegekend aan de Stichting Prop in Oldeberkoop voor het uitgeven van het boek Al werkend bedenk ik de wereld met een overzicht van het beeldend werk van Peter Hiemstra. Naar aanleiding van het verschijnen van het boek werd in galerie Wildevuur in Hooghalen een overzichtstentoonstelling van het keramische werk van Peter Hiemstra gehouden.

13 januari: Secretaris Pieter Jonker en penningmeester Johan Veenstra hebben ten kantore van De Werven Notarissen in Oosterwolde de aangepaste stichtingsakte mede ondertekend. Er was een statutenwijziging nodig ingevolge het toetreden van de heer Jan Berend van Elp tot het bestuur van de Johan Veenstra Stichting.

12 maart: Secretaris Pieter Jonker en bestuurslid Fettje Alten waren aanwezig in het Centrum voor Prentkunst in Fochteloo bij het verschijnen van het boek Gesneden Stilte Grietje Postma Houtsneden. Tevens werd een overzichtstentoonstelling van Grietje Postma geopend. Het was het eerste evenement dat werd gehouden naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Stichting Nobilis. Daar werd  een subsidie voor verleend door de Johan Veenstra Stichting.

15 mei: Secretaris Pieter Jonker, penningmeester Johan Veenstra en bestuurslid Fettje Alten waren  aanwezig in galerie Wildevuur in Hooghalen voor de opening van een overzichtstentoonstelling met werk van keramist Peter Hiemstra. Tegelijkertijd verscheen daar het boek Al werkend bedenk ik de wereld met een overzicht van het beeldend werk van Peter Hiemstra. Het boek werd uitgegeven door de Stichting Prop. Er werd een subsidie voor verleend door de Johan Veenstra Stichting. Later werd de opening van een tentoonstelling, ook met keramisch werk van Peter Hiemstra, bijgewoond in galerie Pilat & Pilat in Twijzel.

8 juni: De zomervergadering van het bestuur van de Johan Veenstra Stichting werd gehouden in Nijeholtpade. De heer Jan Berend van Elp was voor het eerst als bestuurslid aanwezig.

2 juli: Secretaris Pieter Jonker, penningmeester Johan Veenstra en bestuurslid Fettje Alten waren in het Centrum voor Prentkunst in Fochteloo aanwezig bij de opening van  de tentoonstelling De prentkunst van Peter Lazarov die werd geopend door diens oudste zoon Teodor. De tentoonstelling werd gehouden naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Stichting Nobilis. De Johan Veenstra Stichting verleende een subsidie.

16 juli: Voorzitter Jelle Brouwer, secretaris Pieter Jonker en penningmeester Johan Veenstra waren in De Kijkzaal in Wolvega aanwezig bij de opening van Het spoor terug. Een tentoonstelling van werken op papier van Dirk Kerrst Koopmans, de schilder van de Scheene. Tevens verscheen Nobilis Cahier 9 Dirk Kerst Koopmans (1906-1998) Het spoor terug. In het Cahier van 68 bladzijden schrijft Pieter Jonker over leven en werk van Dirk Kerst Koopmans en staan talrijke afbeeldingen van het werk van de kunstenaar. De tentoonstelling werd gehouden naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Stichting Nobilis. De Johan Veenstra Stichting verleende een subsidie.

8 oktober: Secretaris Pieter Jonker en penningmeester Johan Veenstra waren aanwezig in het Centrum voor Prentkunst in Fochteloo. Burgemeester Harry Oosterman van Oost-Stellingwerf opende daar de tentoonstelling met grafisch werk van Anneke  Kuyper en Lou Strik. Het was één van de tentoonstellingen die werden gehouden in het kader van het 25-jarig bestaan van de Stichting Nobilis. Daar werd een subsidie voor verleend door de Johan Veenstra Stichting.

9 december: De wintervergadering van het bestuur van de Johan Veenstra Stichting werd gehouden in Nijeholtpade.