Johan Veenstra Stichting

Verslag uitgeoefende activiteiten

12 januari: 25 jaar Stichting Nobilis, 8 nieuwe projecten voor het Centrum voor Prentkunst in Fochteloo.
De Johan Veenstra Stichting heeft een subsidie van 2.000 euro toegekend aan de Stichting Nobilis in Fochteloo voor tal van activiteiten in verband met het 25-jarig bestaan van de Stichting Nobilis, zoals het houden van tentoonstellingen en het uitgeven van boeken en cahiers. Het subsidiebedrag wordt verdeeld over de jaren 2016 en 2017. In 2016 werd het eerste bedrag van 1.000 euro verstrekt. In 2017 het tweede bedrag van 1.000 euro.

22 januari: Secretaris Pieter Jonker, penningmeester Johan Veenstra en bestuurslid Fettje Alten waren aanwezig bij de opening van de tentoonstelling met werk van gaficus Tom Thijsse in het Centrum voor Prentkunst in Fochteloo. De tentoonstelling werd gehouden in het kader van 25 jaar Stichting Nobilis waarvoor de Johan Veenstra Stichting een subsidie verleende.

18 maart: Secretaris Pieter Jonker was aanwezig in het Centrum voor Prentkunst in Fochteloo bij de opening van de tentoonstelling met etsen van de graficus Hans Blanken uit Wanswerd. Tevens verscheen Nobilis Cahier 9 Hans Blanken Etsen. De tentoonstelling werd georganiseerd naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Stichting Nobilis. Daar werd een subsidie voor verleend door de Johan Veenstra Stichting.

20 mei: Secretaris Pieter Jonker en penningmeester Johan Veenstra waren in het Centrum voor Prentkunst in Fochteloo aanwezig bij de opening van de tentoonstelling Toon Wegner (1926-2010) Een gedreven kunstenaar. De tentoonstelling werd georganiseerd naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Stichting Nobilis. De Johan Veenstra Stichting verleende een subsidie.

23 juni: Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting kwam bijeen voor de eerste halfjaarlijkse vergadering van 2017 in Nijeholtpade.

15 september: Voorzitter Jelle Brouwer en penningmeester Johan Veenstra waren in Beetgumermolen aanwezig bij de presentatie van het boek Geen honinck soet sonder bitter gal. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum. Het boek werd geschreven door Sieger Rodenhuis en Geertje Kingma en uutgegeven door uitgeverij Bornmeer in Gorredijk. De Johan Veenstra Stichting verleende een subsidie van 1.000 euro. Dat bedrag werd in november overgemaakt. Op de foto hieronder krijgt Johan Veenstra het eerste exemplaar van het boek. Naast hem staat Geertje Kingma.

7 oktober: Secretaris Pieter Jonker en penningmeester Johan Veenstra waren tijdens de Dag van de Prentkunst in het Centrum voor Prentkunst in Fochteloo. Daar verscheen o.a. Nobilis Cahier 10 Wim Zwiers vaardig en veelzijdig over het werk van graficus Wim Zwiers. Het Cahier kwam uit naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Stichting Nobilis. De Johan Veenstra Stichting verleende een subsidie.

15 december: Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting kwam voor de tweede halfjaarlijkse vergadering bijeen in Nijeholtpade.