Johan Veenstra Stichting

Verslag uitgeoefende activiteiten

27 mei: Secretaris Pieter Jonker en penningmeester Johan Veenstra waren aanwezig bij de opening van Verstild Tien kunstenaars zien het Fochteloërveen in het Centrum voor Prentkunst van de Stichting Nobilis in Fochteloo. Deelnemende kunstenaars waren: Siemen Dijkstra, Cees Andriessen, Grietje Postma, Antje Veldstra, Erik van Ommen, Peter Gerrits, Anneke Kuyper, Christiaan Kuitwaard, Reinder Homan en Peter Lazarov. De Johan Veenstra Stichting verleende een subsidie van 1.000,00 euro voor deze tentoonstelling en het uitkomen van Nobilis Cahier 11.

2 juni: Voorzitter Jelle Brouwer, penningmeester Johan Veenstra en de bestuursleden Fettje Alten en Jan Berend van Elp waren aanwezig bij de opening van de bijenstal van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging Afdeling Wolvega e.o. De openingshandeling werd verricht door wethouder Jack Jongebloed van de gemeente Weststellingwerf en Johan Veenstra. De Johan Veenstra Stichting verleende een subsidie van 1.000,00 euro voor het bouwen van de bijenstal.

5 juni: Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting kwam voor de eerste halfjaarlijkse vergadering bijeen in Nijeholtpade.

10 juli: Penningmeester Johan Veenstra voerde in Langedijke overleg met het bestuur van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging Afdeling Ooststellingwerf betreffende een subsidie voor het aanleggen van diverse kleine bloemenweiden in de gemeente Ooststellingwerf.

13 juli: Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting kwam voor een extra vergadering bijeen in Nijeholtpade.

14 december: Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting kwam voor de tweede halfjaarlijkse vergadering bijeen in Nijeholtpade.