Johan Veenstra Stichting

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting bestaat uit de volgende personen:

  1. de heer Jelle Brouwer, Brédijk 47, 8601 ZD Sneek, voorzitter
  2. de heer Pieter Jonker, Lange Akker 24, 8431 PG Oosterwolde, secretaris
  3. de heer Johan Veenstra, Binnenweg 5, 8475 EE Nijeholtpade, penningmeester
  4. mevrouw Fettje Alten, Nieuwstraat 1C, 8391 CE Noordwolde, bestuurder
  5. de heer Jan Berend van Elp, Molenlaantje 4, 8421 PM Oldeberkoop, bestuurder