Johan Veenstra Stichting

Verslag uitgeoefende activiteiten

6 juni – Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting kwam voor de eerste halfjaarlijkse vergadering bijeen in Nijeholtpade.

7 juni – De Johan Veenstra Stichting schonk 1.000 euro aan de imkersvereniging Ooststellingwerf. Het geld werd besteed voor het aanleggen van randen mit wilde bloemen bij negen boerenbedrijven in diverse dorpen in de betreffende gemeente. Dit ten gerieve van vlinders, bijen en andere insecten. Uitgangspunt was dat de bloemenranden aan de openbare weg lagen, zodat het publiek er ook van kon genieten. Bij de diverse locaties werden bordjes geplaatst om het doel van de bloemenranden uit te leggen.

15 juni – Secretaris Pieter Jonker en penningmeester Johan Veenstra waren aanwezig in het Centrum voor Prentkunst van de Stichting Nobilis in Fochteloo voor de opening van Verleiding & Verbinding. Zomerexpo 2019. De prentkunst van Manuel Kurpershoek, vrienden & collega’s. Tevens werd Nobilis Cahier 13 gepresenteerd. Alle kunstenaars waren vertegenwoordigd in de tentoonstelling en het bijbehorende Nobilis Cahier 13. De Johan Veenstra Stichting schonk 500 euro om de uitgave van het cahier mede mogelijk te maken.

7 september – Na een grote opknapbeurt werden de Molenboschen in Oldeberkoop feestelijk geopend door wethouder Fimke Hijlkema van Ooststellingwerf en Esther Veenhouwer van Plaatselijk Belang Oldeberkoop. Het publiek kon genieten van openluchttheater en muziek. Vrijwilligers en de Johan Veenstra Stichting maakten de bouw van een prieel in het Tweede Molenbosch mogelijk. De Johan Veenstra Stichting schonk 2.000 euro aan Plaatselijk Belang Oldeberkoop om dit te kunnen realiseren. De helft van dat bedrag kwam ten laste van 2019, de andere helft van 2020.

20 december – Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting kwam voor de tweede halfjaarlijkse vergadering bijeen in Nijeholtpade.