Johan Veenstra Stichting

Doelstelling

  1. De Johan Veenstra Stichting heeft als doel: het verstrekken van jaarlijkse uitkeringen vanuit de revenuen van de stichting aan instellingen die zich sterk maken in algemene zin dan wel via afzonderlijke projecten voor de ontwikkeling casu quo de instandhouding van de natuur en/of cultuur in Nederland en met name de Stellingwerven en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. De stichting beoogt het algemeen nut.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
  4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het geven van voorlichting en het verstrekken van jaarlijkse uitkeringen.