Johan Veenstra Stichting

Verslag uitgeoefende activiteiten

9 april – Secretaris Pieter Jonker en penningmeester Johan Veenstra waren aanwezig in het Centrum voor Prentkunst van de Stichting Nobilis in Fochteloo. Daar kwam het boek Jeanne Bieruma Oosting en de prentkunst uit. Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door Jolande Withuis, de biografe van Jeanne Bieruma Oosting. Zij opende tevens de tentoonstelling met dezelfde titel. De Johan Veenstra Stichting gaf een subsidiebedrag van 2.500 euro.

31 meie – Penningmeester Johan Veenstra was als Stellingwarver schriever samen met kinderboekenschrijver Pim Lammers uit Utrecht aanwezig in de openbare bibliotheek in Oosterwolde. Daar werd een avond georganiseerd door Alles Rondom Taal, een werkgroep die verbonden is met de Stichting Kunstwerf. De avond werd georganiseerd naar aanleiding van het uitkomen van een vertaling door Johan Veenstra in het Stellingwerfs van een boek van Pim Lammers: Het lammetje dat een varken is. In het Stellingwerfs: Et laompien dat een varken is. Het boek werd uitgegeven door de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop. De Johan Veenstra Stichting gaf een subsidie van 1.000 euro .

1 juni – Penningmeester en schrijver Johan Veenstra en schrijver Pim Lammers waren samen met uitgever/direkteur Abel Darwinkel van de Stellingwarver Schrieversronte op twee scholen op bezoek waar het boek Et laompien dat een varken was werd gepresenteerd. In Oosterwolde in Ooststellingwerf werd obs Boekhorst bezocht en in Noordwoolde in Weststellingwerf de Vensterschool. Op beide scholen werd bij groep 3 door schrijver en vertaler een lesuur gevuld. Alle kinderen van groep 3 van alle 37 basisscholen in de beide Stellingwerver gemeenten kregen een exemplaar van het prentenboek kado. De Nederlandstalige versie van het boek was in 2017 het eerste transgender-prentenboek in Nederland.

10 juni – Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting kwam voor de eerste halfjaarlijkse vergadering bijeen in Nijeholtpade.

2 oktober – Penningmeester Johan Veenstra was in de namiddag aanwezig in Blesdijke. Daar was aan de Nijksweg in de oorlog het joodse werkkamp It Petgat. Het was op 2 oktober 80 jaar geleden dat de joodse werkkampen in Nederland werden gesloten. De mensen die daar verbleven werden via Westerbork afgevoerd naar de vernietigingskampen. Dat werd in Blesdijke herdacht. De indrukwekkende bijeenkomst werd geleid door de heer Anne Schelhaas van de Stichting It Petgat. Er was muziek en er waren toespraken van burgemeester André van de Nadort van Weststellingwerf, Arno Brok, de Commissaris van de Koning in Friesland en opperrabijn Byniomin Jacobs. Kinderen legden bloemen en lazen een gedicht voor. De burgemeester en de commissaris stelden de nieuwe vlaggenmast op een vlonder in gebruik door het hijsen van de vlag halfstok. Vlaggenmast en vlonder konden worden aangeschaft door een subidiebedrag van de Johan Veenstra Stichting van 2.500 euro.

16 december – Het bestuur van de Johan Veenstra Stichting kwam voor de tweede halfjaarlijkse vergadering bijeen in Nijeholtpade.